Tidigare festivaler

Den första Norbusangfestivalen ordnades år 1987 i Drøbak, Norge. Sedan år 1991 har hundratals barn och ungdomar årligen samlats för festivalen i ett av det nordiska länderna. Uppehåll gjordes åren 2020 och 2021 med anledning av covidpandemin.

2023 Jönköping, Sverige

2023 Jönköping, Sverige

2022 Inderøy, Norge

2022 Inderøy, Norge

2019 Borgå, Finland

2019 Borgå, Finland

2018 Reykjavik, Island

2018 Reykjavik, Island

2017 Bergen, Norge

2017 Bergen, Norge

2016 Holstebro, Danmark

2016 Holstebro, Danmark

2015 Esbo, Finland

År 2015 ordnades Norbusangfestivalen 14-17 maj i Esbo. Festivalens tema var folkmusik och i anslutning till festivalen anordnades workshops, konserter och gemensam kvällsunderhållning.

Read more

2014 Borlänge, Sverige

2014 Borlänge, Sverige

2013 Fredrikstad, Norge

2013 Fredrikstad, Norge

2012 Reykjavik, Island

2012 Reykjavik, Island

2011 Horsens, Danmark

2011 Horsens, Danmark

2010 Malmö, Sverige

Norbusang 21 arrangerades 12-15 maj och under festivalen deltog 600 barn och ungdomar från Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island och Grönland.

Read more

2009 Jakobstad, Finland

2009 Jakobstad, Finland

2008 Drøbak, Norge

Under Norbusang 19 i Drøbak 30 april – 4 maj samlades kring 550 körsångare. Körerna hade möjlighet att göra mindre konserter för varandra, uppträda i närmiljön runt Dyrløkkeåsen skole och i Frogn kirke samt delta i olika körverkstäder.

Read more

2007 Garðabær, Island

Norbusangfestivalen 18 gick under namnet Mystik & Musik och arrangerades av Tónmenntarkennarafélag Islands (TKI) 16-20 maj i Garðaber, en liten by i närheten av Reykjavik.

Read more

2006 Odense, Danmark

2006 Odense, Danmark

2005 Västerås, Sverige

2005 Västerås, Sverige

2004 Åbo, Finland

2004 Åbo, Finland

2003 Bodø, Norge

2003 Bodø, Norge

2002 Esbjerg, Danmark

2002 Esbjerg, Danmark

2001 Kalmar, Sverige

2001 Kalmar, Sverige

2000 Reykjavik, Island

2000 Reykjavik, Island

1999 Grankulla, Finland

1999 Grankulla, Finland

1998 Stavanger, Norge

1998 Stavanger, Norge

1997 Frederikshavn, Danmark

1997 Frederikshavn, Danmark

1996 Kristianstad, Sverige

Festivalen arrangerades 13-16 juni av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och ordnades parallellt med en annan av RUMs festivaler med instrumental inriktning.

Read more

1995 Ekenäs, Finland

1995 Ekenäs, Finland

1994 Gjøvik, Norge

1994 Gjøvik, Norge

1993 Ålborg, Danmark

1993 Ålborg, Danmark

1992 Göteborg, Sverige

1992 Göteborg, Sverige

1991 Helsingfors, Finland

1991 Helsingfors, Finland

1987 Drøbak, Norge

1987 Drøbak, Norge