1993 Ålborg, Danmark

Även i det fjärde Norbusang utgjorde ett större beställningsverk en viktig del av repertoaren. Søren Hedegaard Sørensen ledde själv sitt nyskrivna verk Psalme 34 (Jeg vil love Herren til hver tid) för körer och orgel. Att uppmuntra till skapande av ny musik för barnkör är ett av huvudsyftena med det nordiska barn- och ungdomskörsamarbetet.

Körerna ankom torsdag kväll och inkvarterades i familjer. Fredag morgon samlades alla för den officiella invigningen med biskop Søren Lodborg Hvas i Vester Mariendals skole. Redan då började man öva beställningsverket Psalm 34. Därefter övades det i grupperna både för- och eftermiddag. Kvällen var ledig utom för de körer som uppträdde i Tivoliland.

Lördag övades det först i grupperna. Efter lunch samlades man i Ansgar kirke och förberedde kyrkokonserten. Kvällen var ledig för körsångarna. För dirigenterna bjöds det på middag och seminarium med Søren Birch i Skalborg kirke.

Söndagsförmiddagen ägnades åt de sista övningarna, först i grupperna, sedan alla tillsammans. Hela festivalen avslutades på eftermiddagen med en konsert på Hasseris Gymnasium.

Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”.

Related posts