2004 Åbo, Finland

Temat för festivalen var sångerna ur Piae Cantiones och en musikalisk resa tillbaka i tiden. Piae Cantiones från 1582 är den äldsta tryckta sångsamlingen i Norden. Både på öppningskonserten och avslutningskonserten framfördes sånger ur samlingen.

I flera av arbetsbodarna stod den nordiska folksångstraditionen i centrum, vilket gjorde att festivalen fick en särskild anda av nordisk samhörighet. Under festivaldagarna varvades workshops med körernas egna konserter, i skolor, kyrkor och på ålderdomshem.

På fredagen kunde körer som önskade göra en utflykt till Mumindalen i Nådendal. Samma dag hölls också ett seminarium för både körledare och sångare, där Tapiolakören under ledning av Kari Ala-Pöllänen gav sig i kast med körklangen under rubriken Tonbildning! Vad då?. Under lördagen arbetades det mycket intensivt i arbetsbodarna. På kvällen ordnade St. Karins gymnaisums kör sociala aktiviteter för barnen i en skola i Kaarina, medan körledarna var på båtutflykt. Söndagen fortsatte med repetitioner inför den avslutande konserten i Mikaels kyrka.

Både konstnärligt och praktiskt ansvariga fick bytas ut på ett ganska sent stadium men trots det blev festivalen ändå lyckad, mycket tack vare en stark insats av bland andra Heli Vapaakallio från Nuorten Kuoroliitto. Ainokören som hjälpte till fick också stort tack för visad flit. Inte minst konserterna blev mycket uppskattade – öppningskon- serten höll hög konstnärlig kvalitet.

Beställningsverken som framfördes under festivalen var Ari Hynynens Paint the rainbow samt O Scolares, voce pares ur Piae Cantiones i arrangemang av Urpo Rauhala. Festivalen gästades utöver körer från medlemsländerna av kören av Kalev-poistekoor från Estland.

Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”. 

Related posts