1992 Göteborg, Sverige

Bengt Lundin komponerade på uppdrag av UNGiKÖR beställningsverket Hav för fyra körer, recitatör, piano och synt till texter av Barbro Lindgren. Intresset för att vara med blev så stort att alla anmälda körer tyvärr inte fick plats.

Tillresande körer inkvarterades hos göteborgarnas familjer, vilket gjorde att barnen och ungdomarna fick riktigt bra möjlighet att lära känna varandra. Varje dag repeterades det på Brunnsboskolan redan från tidig morgon. Under fredagen underhöll några av körerna i Taubelunden på Liseberg och på lördagen gavs en stor konsert i Domkyrkan.

Ledare för de olika körgrupperna var Carl-Bertil Agnestig, Bengt Lundin, Karin Rehnqvist, Irene Sjöberg-Lundin och Helén Lund- quist-Dahlén som alla arbetade i körgrupper med sin egen musik. För körledarna bjöds också på seminarier med Carl-Bertil Agnestig och Karin Rehnqvist. Båda föreläs- ningarna blev mycket uppskattade. Carl-Bertil Agnestig gav sin syn på barnkör och barnkörmetodik, och Karin Rehnqvist berättade bland annat om sina senaste körkompositioner.

Festivalens grande finale blev konserten på Göteborgs Konserthus stora scen, där man bland annat uruppförde Bengt Lundins Hav. Det blev en mäktig upplevelse med de fyra körerna, som gjorde en stämningsfull tolkning av Barbro Lindgrens starka dikter om livet och döden.

Text: Bodil Helldén & Anne Johansson “20 år med Norbusang”

Related posts