2010 Malmö, Sverige

Norbusang 21 arrangerades 12-15 maj och under festivalen deltog 600 barn och ungdomar från Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island och Grönland. Invigningskonserten ordnades i Palladium med alla deltagande körer, workshopsledare och brasskvartett. Körernas egna konserter ordnades i Petri kyrka, Caroli kyrka, högskolans aula och Palladium. Under fredagen ordnades allsång med alla körer på Stortorget och inbjudna barn från Malmö. I de olika körgrupperna jobbade deltagarna bland annat med gospel, kör och rörelse samt latinamerikanska och svenska sånger.

Festskonserten – Vi komma från öst och väst hölls i Malmö Konserthus Malmö Symfoniorkesters ungdomsorkester MSO Ung.

Related posts