Kontakt


    Norbusangrådet

    UNGiKÖR är värd för sekretariatet fr o m 2024.

    Norbusang 2025

    Festivalen 2025 produceras av Ung i Kor (Norge)

    Mer information och kontaktuppgifter kommer senare.