1991 Helsingfors, Finland

Finland har en lång tradition av att arrangera festivaler för barnkör. Det finska ungdomskörförbundet Nuorten Kuoroliitto (SULASOL) hade årligen arrangerat barnkörfestivalen Sympaatti ända sedan 1971. Östra Helsingfors Musikinstitut svarade för de lokala arrangemangen. Institutionen är känd över hela landet och har ofta i internationella sammanhang fått erkännanden för den högklassiga musikundervisning man bedriver för barn och ungdomar i skolåldern. I spetsen för evenemanget stod institutets ungdomskör med dirigenten Iris Sundberg som konstnärlig ledare.

En viktig del av evenemanget var notutställningen, där förlag från deltagarländerna ställde ut såväl omtyckta beprövade verk som nya spännande stycken. Ett av huvudsyftena med Norbusang är just att stärka och sprida nordisk musikkultur genom utbyte av repertoar och nyskapande av nordisk musik för barn och ungdom – samtidigt som man ökar förståelsen för de olika ländernas särart.

Under festivalen fick deltagarna sjunga tillsam- mans, lyssna på föredrag och vara delaktiga i olika workshops. Det blev naturligtvis också konserter och utflykter.

Den första dagen började man med en sångvandring och utfärd med båt på Finska viken. Dagen därpå var det dags för repetitioner i körgrupperna. På kvällen hölls en sångfest i musikinstitutets park. Det blev en folkloreafton där Sanna Kurki-Sounio och Tellu Paulasto sjöng tillsammans med en folkmusik- ensemble. En folkdansgrupp stod för dansen.

Nästa dag hölls en körkonsert där körerna fick göra enskilda framträdanden. På festivalens sista dag blev det stor slutkonsert där gemensam repertoar blandades med enskilda framträdanden. Fokus låg på nordisk musik från både förr och nu. På programmet stod en härlig blandning musik av kompositörer från de tre medverkande länderna – Carl Michael Bellman, Waldemar Åhlén, Arne Mellnäs, Karin Rehnqvist, Egil Hovland, Knut Nystedt, P J Hannikainen, Jean Sibelius, Toivo Kuula, Einojuhani Rautavaara, Pekka Kostiainen, Pekka Jalkanen och Veljo Tormis.

 Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”.

Related posts