Norbusangs uppgift är att

  • Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
  • Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
  • Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt

Norbusangrådet

Rådet samlas för två möten per år.

Helena Andersson Bromander
Ordförande
UNGiKÖR

Alexandra Högborg
Sekreterare
UNGiKÖR

Kontakt: Ordförande Helena Andersson Bromander anderssonbromander@gmail.com, +46709532455

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är en sammansättning representanter som jobbar för att ungdomarnas röster skall höras såväl som på möten och under festivalerna.

Vill du vara med i ungdomsrådet? Kontakta din nationella organisation!

Finland

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
www.dunk.fi

Norge

Ung i Kor
www.ungikor.no

Ung Kirkesang
www.sang.no

Sverige

UNGiKÖR – Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund
www.ungikor.se

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
www.rum.se

Kyrkosångsförbundet
www.sjungikyrkan.nu

 

Danmark

KORLIV – Folkekirkens Kororganisation
www.korliv.dk

Island

KÓRÍS, TKÍ