2023 Jönköping, Sverige

UNGiKÖR och Sverige var värdar för 2023 års Norbusangfestival i Jönköping 17-21 maj. Det blev en mycket uppskattad väl genomförd festival. Ca 400 sångare i åldrarna 10-25 från de nordiska länderna deltog.

Related posts