1998 Stavanger, Norge

Bjergsteds och Stavangers vackra omgivningar blev platsen för ett Norbusang med klar förankring i norsk musik. För första gången hölls nu också en särskild körgrupp bara för pojkar.

På programmet stod både norska folkvisor, toner från samisk kultur och sakral musik. Afrikanska sånger med slagverk och inslag av drama och dans fanns också med som kontrast till värdlandets musik. Resultatet blev en mycket spännande och varierad repertoar.

Onsdag kväll hölls en välkomstträff för alla körledare hemma hos Kari Olene Oma Rønnes. Morgonen därpå samlades alla deltagarna – närmare 400 barn i åldrarna 10 till 25 år – till en invignings- ceremoni i Bjergsteds lilla konsertsal. Dagen fortsatte med repetitioner. På kvällen samlades alla i till ”myldrefest” i Bjergsted där körsångarna fick under- hålla varandra. En trollkonstnär var också med och såg till att stämningen var på topp.

Fredagen fortsatte med repetitioner inför den första stora konserten med profan musik i Stavanger Konserthus.

– Det var viktigt för oss arrangörer att sångarna blev tagna på allvar, att de fick sjunga i bra lokaler med fina instrument. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för fina musikaliska upplevelser. Konsertlokalerna var därför de bästa Stavanger kunde erbjuda, berättar Kari Olene Oma Rønnes.

På lördag förmiddag hölls den andra stora konserten i den medeltida Stavanger Domkirke, där den ingick i en sommarkonsertserie. Tack vare stort intresse från både TV, radio och tidningar drog båda konserterna fulla hus. Sammanlagt fick 900 personer ta del av den musikaliska glädje som förmedlades av alla sjungande barn och ungdomar.

Norbusang 9 var också den festival då man startade en särskild satsning på pojkar, som fick sjunga i en egen grupp. Alla nordiska länder har det gemensamma problemet att det fortfarande är fler flickor än pojkar som vill sjunga i kör. Genom satsningen på pojkar hoppas man kunna inspirera fler till att vara med. Även körledarna uppmärksammades lite extra under Norbusang 9, bland annat genom en egen kvällsträff med ostbuffé och ett ledarseminarium där man utbytte tankar och idéer.

 Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”.

Related posts