1999 Grankulla, Finland

När Norbusang firade tio år bjöds det på många spännande upplevelser och ny inspiration för både barn, ungdomar och deras ledare. För deltagarna fanns ett rikt utbud av körgrupper att välja på. Gemensamt för alla var viljan att finna uttryck som kunde ge publiken nya upplevelser och uppmuntra till vidareutveckling och musikaliskt nytänkande inom körarbetet.

Festivalen bjöd också på mycket inspiration genom inbjudna gäster – bland annat framträdde den världs- berömda Tapiolakören under ledning av Kari Ala-Pöllänen, Serenakören med Kerstin Sikström och Arpeggiokören med Ulrika Bergroth. Dessutom gav den fristående teatergruppen Sirius sångspelet ”Trenne Djäknar”, som var en pedagogisk medryckande konsert om medeltida studenter sjungandes Piae Cantiones.

I samband med Norbusang arrangerades också ledarseminarier och en notutställning där alla intresserade kunde ta del av både finländsk och annan körrepertoar.

Det imponerande utbudet av kreativa workshops gjorde att anmäl- ningarna till festivalen blev dubbelt så stort som man väntat sig. Särskilt roligt var det att tvåhundra av deltagarna kom från Island.

Varje dag inleddes med en gemensam samling – körlek – där Patricia Bergroth värmde upp både kroppar och röster med kanon och folkvisor på gehör. Därpå följde kreativt arbete i körgrupperna. Kvällarna avslutades med kvällste och andra aktiviteter – bland annat blev det dans och ”fria förmågors scen”.

Den stora konserten på fredagkvällen blev en kreativ och mäktig uppvisning i Tempelplatsens kyrka, där im- provisation och självskapande blandades med traditionell körsång. Den blev en timme längre än planerat – men det verkade inte bekymra vare sig publiken eller recensenten från lokaltidningen som skrev många fina ord om körernas prestationer. Lördagen avslutades med ”Grankulla ljuder” – då alla deltagare begav sig ut på torget för att dela med sig av sina nya musikaliska uttryck till allmänheten.

Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”.

Related posts