2002 Esbjerg, Danmark

På Norbusang 13 framfördes återigen ett gemensamt beställningsverk med stor framgång. John Højbyes Lysvår blev en upplevelse för både körerna och publiken. Torsdag kväll invigdes festivalen i Esbjerg Musikhus, med både gemensam sång och välkomsttal av borgmästaren Johnny Søtrup. Ungdomar från orten uppträdde, och Grindsted Ungdomskor gjorde succé med en färgsprakande show.

På fredag förmiddag arbetades det i verkstäderna. På efter- middagen samlades alla för att börja repetera det gemensamma beställningsverket av John Høybye – ”Lysvår” för diskantkör, flöjt, oboe, saxofon, keyboard, bas, marimba och slagverk. Efter lunch möttes grupperna för en gemensam repetition. På kvällen var det dags för körernas egna konserter på Føtex, Sædding Centret och i kyrkorna Sneum, Guldager, Hjerting, Treenigheds- och Vor Frelsers kirke. Dagen avslutades med Venskabsaften med underhållning och glad gemenskap på det spännande kulturhuset ”Tobakken”.

På lördag förmiddag fick körerna ännu en möjlighet att göra egna konserter, på Føtex, Heerups Have, Museet, Musikhuset, Biblioteket och Sædding Centret. Efter lunchen tog man upp repetitionerna av Lysvår igen, innan det var dags för deltagarna att återigen arbeta i körgrupperna. Lördagkvällen avslutades med social samvaro och ”hygge” på skolorna där deltagarna var inkvarterade.

På söndag morgon var körerna med och sjöng vid gudstjänster i Treenighedskirken, V. Starup kirke och Fåborg kirke. Direkt därefter var det dags att lägga sista handen vid beställnings- verket. Efter lunch hölls generalrepetition, och klockan 14.30 var det dags för uruppförande på Musikhuset.

Norbusang 13 blev ytterligare en i raden av lyckade festivaler, och tack vare goda bidrag gick man med en liten vinst. Staden Esbjerg och dess invånare visade stor välvillighet, och många ställde upp gratis för att Norbusang skulle bli just en så härlig och inspirerande upplevelse som det också blev.

 Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”.

Related posts