1997 Frederikshavn, Danmark

Sista biten i det nordiska pusslet föll på plats när Island för första gången deltog i Norbusang. Körerna klingade oerhört fint och lyckades bra med det danska uttalet i Sankt Magnus ́ sommer av Ivan Hansen.

En framgång både musikaliskt och ekonomiskt – så kan man sammanfatta Norbusang 8 i Frederikshavn. Staden med borgmästare Jens Christian Larsen var mycket tillmötesgående, skolor lånades ut gratis, dirigenter och instruktörer bjöds på reception och man flaggade nordiskt utanför rådhuset.

Fredagens konsert på teater Colosseum spelades in av Danmarks Radio och sändes senare i programmet Folk og Musik. Deltagarna arbetade i fyra körgrupper, som slutligen möttes i beställningsverket ”Sankt Magnus ́ sommer” som Ivan Hansen skrivit just för fyra körer, slagverk och orgel. Även om vissa språksvårigheter fanns vid repetitionerna, sjöng man till slut på en välklingande danska vid uruppförandet i Frederikshavn kirke på lördag eftermiddag.

Text: Bodil Helldén och Anne Johansson, ur “20 år med Norbusang”.

Related posts