2015 Esbo, Finland

År 2015 ordnades Norbusangfestivalen 14-17 maj i Esbo. Festivalens tema var folkmusik och i anslutning till festivalen anordnades workshops, konserter och gemensam kvällsunderhållning. För nordiska körledare ordnades ett introduktionsevenemang om finländsk musik i aktiv växelverkan med kompositörerna. Med festivalen ville man presentera finländsk folktradition på ett nytt och fräscht sätt.

Festivalens konstnärliga ledare var Jani Sivén. Som ledare av workshops har rekryterades bekanta aktörer inom den moderna folkmusiken: Sari Kaasinen, Ilona Korhonen, Soila Sariola och Veera Voima. I workshopparna jobbade körerna med bland annat etniska sånger och rytmer, växelsång och dans samt improvisation. En kvällsunderhållningsworkshop ordnades även där de deltagande körerna fick möjlighet att presenterar det egna landets folkmusik.

Related posts