Höstmöte och volontärutbildning 7-9.9.2018 i Borgå

Du som är eller vill vara med i Norbusangrådet, välkommen på höstmöte!

Norbusangrådets höstmöte 7-9.9 i Borgå, Finland

Du som är eller vill vara med i Norbusangrådet, välkommen på höstmöte i Borgå!

På höstmötet kommer vi bl.a. att behandla den kommande Norbusangfestivalen i Borgå 2019, bekanta oss med festivalstaden och ta del av en workshop i sociala medier.

Norbusangrådet består av vuxen- och ungdomsrepresentanter från de nordiska länderna. Rådet samlas två gånger om året (vårmöte och höstmöte). Rådets främsta uppgift att initiera den årliga barn- och ungdomskörfestivalen Norbusang.

Vill du vara med i Norbusangrådet? Kontakta en medlemsorganisation eller skriv till amanda@dunk.fi

Kurs för festivalvolontärer

I samband med höstmötet ordnas del 1 av en tredelad volontärutbildning. Kom med och träffa andra volontärer redan nu!

På Norbusangfestivalerna kan du jobba som volontär. Tillsammans med andra ungdomar från hela Norden hjälper du med praktiska saker före och under festivalen. Som volontär får du gratis resor, mat och boende.

Du kan bli volontär om
– Du har ett intresse för nordiskt samarbete
– Du är minst 16 år gammal
– Sjunger eller har sjungit i kör

Ta kontakt med en organisation nära dig om du vill bli volontär eller skriv till amanda@dunk.fi

Related posts