Viktiga datum

Mitten av januari 2023
Vi ber anmälda körer ange definitivt antal korister, antal vuxna och körledare som kommer. Denna anmälan är bindande. Vi ber även om fakturaadress och om ni vill sjunga i en Mosaikkonsert (ca 15 minuter musik, ni delar en konsert med en eller två andra körer).

Början av februari 2023
Fakturor/Reikning skickas ut. Körerna får besked om vilken workshop ni får delta i.

April 2023
Vi ber om namn för samtliga deltagare och ev. kostallergier.

17-21 maj – FESTIVAL!! 

Försäkring

Varje deltagare behöver ha en egen ansvarsförsäkring och reseförsäkring om något skulle hända under festivalen eller på väg till eller från den. Kontrollera att era deltagare har försäkring innan avresa.

UNGiKÖR försäkrar alla som arbetar i projektorganisationen, anställda och ideella  volontärer och funktionärer.

Avbokningsvillkor

När fakturorna skickats ut i februari betraktas er anmälan som bindande.

Deltagaravgift återbetalas då endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg som ska inkomma i samband med insjuknandet som förhindrar deltagande. Läkarintyg som inkommer i efterhand behandlas inte. 

UNGiKÖR återbetalar inte deltagaravgift om resor blivit inställda så att ni inte kan ta er fram till festivalen. Deltagare ansvarar själva för reseförsäkring.