Kören Ocarina på Norbusang 2019.

Varmt välkomna till Nyköping

NORBUSANG 2020 ordnas den 20-24 maj i Sverige.

UNGiKÖR är värd för festivalen och jag som är projektledare för festivalen sitter även i UNGiKÖR:s styrelse. Vi ser fram emot att ta emot ca 400 deltagare till Nyköping och fyller centrum med vår sjungande närvaro. Anmälan öppnar 31 oktober. Information om workshops publiceras inom kort!

Helena Andersson Bromander
Projektledare NORBUSANG 2020

Related posts